Kompletní nabídkaE-SHOP Přihlášení zákazníkůPoptávka

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ELPLAST Hradec Králové a.s.

 
Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností ELPLAST Hradec Králové a.s., IČ 25268881, DIČ CZ25268881 se sídlem v Dobřenicích 198, 503 25 Dobřenice, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen prodávající) a podnikatelským subjektem (dále jen kupujícím). 
 
Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká zasláním objednávky přes objednávkový systém pro velkoobchodní zákazníky na stránkách www.elplasthk.cz, e-mailem nebo faxem, případně telefonicky.
Součástí kupní smlouvy je souhlas s obchodními podmínkami společnosti, s nimiž je kupující povinen se seznámit a uskutečněním objednávky s nimi vyjadřuje svůj souhlas.
Vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, upravuje obchodní zákoník.
 
Kupní cena
Kupní cena je základní cena zboží, ponížená o případné množstevní slevy, s DPH ve výši dle platných paragrafů zákona o DPH a vychází z platných ceníků prodávajícího. Součástí kupní ceny je balné , a to ve výši 60,- Kč bez DPH při objednávce do 10.000,- Kč bez DPH a 90,- Kč bez DPH při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH. V kupní ceně může být kupujícímu započítáno dopravné, jehož výše je stanovena po domluvě s obchodním oddělením prodávajícího. Zasláním objednávky se kupující zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu zboží.
 
Platební podmínky
Platba za zboží probíhá na základě faktury. Obvyklá splatnost faktury je 14 dní, pokud není sjednáno jinak. Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle předem stanovených platebních podmínek.
 
Dodací podmínky
Doprava zboží je zajištěna prodávajícím na jeho náklady, pokud není sjednáno jinak.
Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku plné úhrady kupní ceny.
Okamžikem převzetí zboží, které je potvrzeno formou dodacího listu, přejímá kupující zodpovědnost za nebezpečí škody na zboží vzniklého chybnou manipulací, způsobem skladování, přepravou či instalací výrobku. 
Kupující je povinen do 48 hodin od převzetí zboží zkontrolovat, zda je dodané zboží nepoškozeno a je v souladu s objednanými či fakturovanými položkami.
Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zásilku zběžně zkontrolovat, a pokud je obal porušen způsobem, že by mohlo dojít k poškození zboží, takovouto zásilku nepřevzít a na místě požádat dopravce o sepsání reklamačního protokolu. O této skutečnosti je pak třeba informovat dodavatele. 
 
Dodací lhůty
Termín dodání zboží je závislý na druhu a množství objednaného zboží. U zboží objednaného na základě předchozí poptávky je termín dodání kupujícímu vždy upřesněn v nabídce prodávajícího. U běžných skladových položek je obvyklá dodací lhůta 1 – 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. 
 
Záruční doba a odpovědnost za vady zboží
Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, která počíná dnem jeho převzetí kupujícím. 
V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady odstranit do 30ti dnů od oznámení této skutečnosti kupujícím.
Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit bezprostředně po jejich zjištění.
 
Odstoupení od kupní smlouvy
Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy po uplynutí 24 hod od doručení objednávky prodávajícímu, může prodávající požadovat sankci až do výše 75% z kupní ceny.
 
Provozní doba a kontakty
Objednávky je možné zasílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
Příjem a expedice objednávek:
PO – PÁ od 7:00 do 15:30 hodin.
 
ELPLAST Hradec Králové a.s.
Dobřenice 198
503 25 Dobřenice
 
tel.: +420 495 451 408
e-mail: info@elplasthk.cz
 

Potvrzujeme přidání e-mailu k odběru novinek. Děkujeme.

OK

Poptávka odeslána, budeme Vás kontaktovat.

OK

Děkujeme za Vaši objednávku.

Vaše objednávka byla přijata naším systém. O průběhu jejího zpracování Vás budeme informovat e-mailem.

V případě potřeby nás kontaktujte:

tel. +420 495 451 408
info@elplasthk.cz

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
OK